Frivolité

11d. Nederlands - Engels

 

.../...     = aantal steken eerste helft / tweede helft splitring

........    = onbewerkte draad

[ ds ] # = aantal dubbele steken tussen haakjes, herhaal aantal keer dat rechts staat

{ }, < >, * tot * = instructies voor een groep of herhaling

(.) = aantal halve knopen in een josephine ring

+ = verbinding, aanhechten

+K = kraal aan picot

++ = verbinding en knoop

-     = picot

- -   = grote picot

..... = onbewerkte draad

 

A = afhechten = finish

A&A = afhechten, afknippen = tie, hide, cut/finish and cut thread

B = boogje = chain

BR = binnenring = inner ring

CLB = cluny blaadje = cluny leaf

DK = dubbele knoop = double stitch, double knot

DKN = dubbele knoop = double stitch

FP = foppicot = mock/false picot

G = gescheiden (door) = separated (by)

GB = gesplitste boog = split chain

GK = goede kant, voorkant = right side

GR = gesplitste ring = split ring

GR = grote ring = large ring

HKN = halve knoop = half stitch

inwP = inwaartse picot = inverted picot

JFK = josefineknoop = josephine knot

JR(.) = ring van josefineknopen = josephine ring (aantal)

K = kraal = bead

K (hoog)= kraal aan draad waar de dkn mee worden gemaakt

K (laag) = kraal aan kerndraad = bead on core thread

KLP = kleine picot = small picot

KNP = knoop = stitch, knot

KR = kleine ring = small ring

LA = laatste = last

LP = lange picot = large/long picot

MDK = madeliefjespicot dubbele knoop = daisy double stitch

NLD = naald = tatting needle

OOD = ononderbroken draadmethode = CTM

P = picot 

Ps = picots

R = ring

RM = ruimte = space

RoR = ring op ring

SL = (ring) sluiten = close (ring)

SLB = slotboog

SP+ = aanhechten met spoel

Sp1/SpA = spoel 1 of spoel A = shuttle 1 / shuttle A

SpR = splitring

SpW = spoeltjes (naalden) wisselen = change shuttles

SR = splitring = split ring

SR = sluit ring = close ring

SVT = schoenvetertruc = shoelace trick

to B = tegenoverliggende boog

to R = tegenoverliggende ring

VK = verkeerde kant = wrong side

VOR = vorige = previous

Vor B = vorige boog = last chain

Vor R = vorige ring = last ring

WK = werk keren = reverse work

WNK = werk niet keren = not reverse work

ZSFR = zelfsluitende fopring = self closing mock ring

Maak simpel je website Eigen site maken